MicroBank12

Un grup estable en el Projecte Confiança està constituït per entre 10 i 25 membres que assisteixen activament a les reunions.  Un grup nou pot començar la seva activitat amb pocs membres i anar posteriorment creixent.

El grup tria un líder entre els assistents.