• Estructura altament participativa en que es comparteixen vivències, experiències i solucions, i en que es prenen decisions
  • Element de connexió i cohesió social.
  • Factor integrador que genera autoconfiança
  • És el vehicle per utilitzar les prestacions de l’Associació Projecte Confiança
IMG_6207