A l’Associació Projecte Confiança, el grup és l’element central d’organització i treball. Està constituït per un conjunt de persones que es troben en una situació econòmica i social similar, i que desenvolupen una confiança mútua gràcies a reunions quinzenals dirigides per l’Associació.

No existeixen dos grups iguals; cada un està compost per persones amb un perfil, necessitats i interessos amb certa similitud.

El grup genera capital social, autoestima i dignitat entre tots els seus membres; promou sentit de l’ordre i disciplina, responsabilitat, solidaritat, cooperació i, sobretot, desenvolupa una potent confiança i estima mútua que els permet basar-se entre ells i aprofitar al màxim les prestacions de Projecte Confiança.

Estructura

Funcions

Contingut de les reunions