MicroBank

MicroBank és una entitat bancària, filial de CaixaBank, dedicada a la concessió de microcrèdits socials i d’emprenedoria, exigint com a garantia només la personal.

Projecte Confiança analitza les sol·licituds de préstecs dels seus beneficiaris i canalitza a MicroBank aquelles que compleixen amb els requisits de necessitat social i de compromís personal del sol·licitant.

L’import oscil·la entre 300 € i 2.000 € i es torna en quotes mensuals amb un termini màxim de dos anys.

CaixaBank

CaixaBank ofereix als beneficiaris del Projecte Confiança la possibilitat de tenir un compte corrent obert en el banc, en que no es carreguen comissions de manteniment, administració, ingrés de xecs, targeta de dèbit o reclamació d’impagats. S’anomena Compte Social.