a) Economia bàsica

Economia domèstica: control d’ingressos i despeses
Estalvi d’energia
Educació financera: la relació amb els bancs

b) Altres

Informàtica bàsica
Primers auxilis i medicina preventiva