a) Interacció social

  • Sessions de grup cada quinze dies:
    • Debats
    • Tallers
  • Sortides acompanyades en grup:
    • Excursions
    • Visites culturals

b) Visites a domicili