Missió

 • Facilitar la inclusió social de les persones que es troben en situació d’exclusió, o en greu risc de caure-hi
 • Recuperar la seva dignitat, la seva autoestima, les seves esperances i l’alegria de viure
 • Aconseguir que les persones esdevinguin ciutadans compromesos, útils, responsables i independents

Mitjans

 • Generar una interacció social continuada
 • Formació bàsica
 • Canalitzar necessitats financeres urgents
 • Recolzar l’autoocupació de persones amb esperit emprenedor
 • Orientar la cerca d’una feina

Característiques pròpies del Projecte Confiança

 • Les propostes de préstec social es basen en el compromís personal i en la confiança mútua, sense exigir garanties formals
 • Mitjançant el contacte periòdic es detecten potencialitats per a l’autoocupació, o per a entrar en programes d’inserció laboral
 • La Associació es preocupa pel benestar dels seus beneficiaris i els assessora per a ajudar-los a sortir de la pobresa
 • Si cal, s’acudeix al domicili de la persona adscrita al Projecte Confiança per a comentar la seva situació i intentar trobar solucions